Information GDPR

Information till medlemmar i Vadholmens simskoleförening angående GDPR


• Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse. Kontaktperson: föreningens ordförande, se hemsida för kontaktuppgifter.
• De personuppgifter som föreningen behandlar är: namn, personnummer och e-postadress till vårdnadshavare). Föreningen samlar in dessa uppgifter för att kunna hantera anmälningar till simskolan och administrera medlemskapet.
• Personuppgifterna raderas efter två år.
• Ingen annan än föreningen tar del av personuppgifterna.
• Ta kontakt med föreningens styrelse om felaktiga personuppgifter behöver korrigeras.


Som medlem har du rätt att:
• få tillgång till dina personuppgifter
• få felaktiga personuppgifter rättade
• få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
• få veta hur länge föreningen kommer att lagra personuppgifterna
• lämna in klagomål till Datainspektionen.
• få information och tillgång till de personuppgifter som föreningen behandlar om dig i form av ett utdrag.Du behövs!

Simskolan på Vadholmen firar i år 34 år. Föreningen har funnits sedan 1984 och detta kan vi tacka alla engagerade personer som vill att simskolan skall leva vidare. Våra barn får lära sig att simma/livrädda och båtvett samt ta olika simmärken, allt från Grodan till Elitmärke i vårt fina vatten i Aröd,  Kode. 


Flera engagerade föräldrar behövs för att hålla igång simskolan.


Maila oss och berätta vad du kan hjälpa till med.


Kontakta vår kassör »


Simborgarmärket !

Du som är vuxen: Simborgarmärket  kan man ta utan att vara inskriven i simskolan. Varför inte passa på att bevisa för dig själv och dina barn att du fortfarande kan simma?